Gribet - Hydraulika siłowa

722 282 101

ROZDZIELACZ D1VL

 

Rozdzielacz proporcjonalny sterowany bezpośrednio typu D1FP.

 


pdfInformacja techniczna

 

 

Rozdzielacz proporcjonalny sterowany bezpośrednio typu D1FP o wielkości nominalnej NG06 (CETOP03) charakteryzuje się wyjątkowo wysoką dynamiką w połączeniu z maksymalnymi przepływami. Jest on głównie wykorzystywany do pozycjonowania z najwyższą dokładnością osi hydraulicznych przy jednoczesnej kontroli ciśnienia i prędkości.

Dzięki nowemu, opatentowanemu napędowi VCD zawory D1FP zapewniają szybkość reakcji jak typowe zawory serwo. W porównaniu do zaworów sterowanych elektromagnesami seria D1FP może być również stosowana w aplikacjach ze spadkiem ciśnienia na zaworze do 350 bar. Z uwagi na wysokie wartości przepływu D1FP może w niektórych przypadkach stanowić zamiennik dla zaworów NG10. Przy zaniku zasilania suwak jest przemieszczany w zdefiniowane położenie. Zawór może pracować ze wszystkimi typowymi sygnałami sterującymi.

 

Właściwości techniczne

 

  • Charakterystyki dynamiczne jak dla zaworów serwo (-3 dB/350 Hz przy ± 5% sygnału sterującego)
  • Brak ograniczenia przepływu przy spadku ciśnienia na zaworze do 350 bar
  • Maks. ciśnienie zlewowe 350 bar (z zewnętrznymkanałem drenażowym Y)
  • Wysokie przepływy
  • Zdefiniowane położenie suwaka przy zaniku zasilania – opcjonalnie P-A/B-T lub P-B/A-T lub położenie środkowe (dla suwaków z przekryciem dodatnim)
  • Zintegrowana cyfrowa karta sterująca

 

 

 

 

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.gribet.pl