Gribet - Hydraulika siłowa

722 282 101

Regulator temperatury RTBD

 

 pdfInformacja techniczna

Zespół termostatyczny SA stanowi nieodzowny element regulatora temperatury bezpoœśredniego działania (RTBD). Zespół termostatyczny tworzy: czujnik i siłownik połączone kapilarą, oraz zadajnik (który w zależnoœci od odmiany zespołu termostatycznego może być umiejscowiony przy czujniku, przy siłowniku, bądźŸ wydzielony).
Całość wypełniona jest cieczą rozszczelnoœściową. Podczas montażu RTBD, czujnik zanurza się w płynie którego temperatura ma być regulowana (do zamocowania czujnika należy wykorzystać odpowiedni element), a siłownik przykręca do zaworu. Po nastawieniu temperatury zadanej, można zabezpieczyć zadajnik przed jej niepożądaną zmianą.
Zespoły termostatyczne SA współpracują z nastąpującymi zaworami:
- dwudrogowymi KA, KB, KC, KX, KY, SB, SBRA, BX, BXRA, BM, BMRA, BMF, BMFRA, NS, NSRA
- trójdrogowymi TW

Zmiana temperatury czujnika zanurzonego w płynie o regulowanej temperaturze powoduje zmianę objętoœci cieczy wypełniającej zespół termostatyczny, przemieszczenie popychacza znajdującego siê w siłowniku, a zatem zmianę położenia trzpienia i grzyba zaworu. Ponieważ wzrost temperatury czujnika powoduje wysuwanie popychacza z
siłownika, należy stosować odpowiedniej konstrukcji zawory regulacyjne dla osiągnięcia właœściwego efektu:
- w procesach grzania - zawory normalnie otwarte (wzrost temperatury powyżej nastawionej => wysuwanie popychacza => przymykanie zaworu regulacyjnego
=> d³awienie czynnika grzewczego)
- w procesach chłodzenia - zawory normalnie zamknięte (wzrost temperatury powy¿ej nastawionej => wysuwanie popychacza => otwieranie zaworu regulacyjnego => dopływ czynnika chłodzącego).

Odmiany zespołów termostatycznych S:

- z zadajnikiem przy czujniku
SA121 dla zaworów dwudrogowych DN15 do 80, trójdrogowych DN20 do 50
SA1219 dla zaworów trójdrogowych DN80 i 100
SA128 dla zaworów dwudrogowych DN15 do 25, trójdrogowych DN20 i 25

- z zadajnikiem przy zaworze
SA122 dla zaworów dwudrogowych DN15 do 25, trójdrogowych DN20 i 25

- z zadajnikiem wydzielonym
SA123 dla zaworów dwudrogowych DN15 do 80, trójdrogowych DN20 do 50

Zakresy temperatury zadanej:
SA121, zakres 1 -15°C do 50°C
SA1219, zakres 2 40°C do 105°C
SA123 zakres 3 95°C do 160°C
max temperatura czujnika 55°C powyżej wartoœci zadanej  i nie więcej ni¿ 190°C (i nie więcej niż 215°C dla SA123)
SA122 zakres 1 -20°C do 120°C zakres 2 40°C do 170°C max temperatura czujnika 55°C powyżej wartośœci zadanej
SA128 zakres 1 -20°C do 110°C zakres 2 40°C do 170°C max temperatura czujnika 55°C powyżej wartoœci zadanej i nie więcej niż 190°C

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.gribet.pl