Gribet - Hydraulika siłowa

722 282 101

ZAWÓR C5V

 

 

Zawory zwrotne serii C5V zapewniają swobodny przepływ w jednym kierunku i zamykają przepływ w kierunku przeciwnym. Kołnierze SAE umożliwiają montaż zaworów C5V bezpośrednio na kołnierzach tłocznych pomp w celu ochrony przed uderzeniami ciśnienia z instalacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWÓR F5C

 

 

Proporcjonalne zawory dławiące serii F5C umożliwiają sterowanie natężeniem przepływu w zależności od sygnału sterującego. Przez łączenie zaworów F5C z kompesatorami serii R5A lub R5P uzyskuje się regulatory przepływu – zapewniające żądany przepływ niezależnie od wahań obciążenia.

 

 

 

 

 

 

ZAWÓR D5S

 

 

Zawory gniazdowe serii D5S przeznaczone są do sterowania kierunkiem przepływu. Szeroki zakres dostępnych typów grzybków, sprężyn i pokryw, obejmujący również zawory logiczne, ograniczniki skoku, zawory elektromagnetyczne (typu VV01) i czujniki położenia pozwala na tworzenie zindywidualizowanych rozwiązań z przepływami nominalnymi do 800 l/min.

 

 

 

 

 

 

ZAWÓR R5VP2

 

 

Proporcjonalne zawory przelewowe serii R5V*P2 są oparte na zaworach serii R5V z nastawą mechaniczną. Dodatkowy zawór proporcjonalny umieszczony pomiędzy zaworem sterującym z nastawą mechaniczną i stopniem głównym umożliwia ciągłe zmiany wartości ciśnienia. Optymalną pracę zaworu można uzyskać w połączeniu z cyfrową kartą sterującą PCD00A-400.

 

 

 

 

 

 

 

ZAWÓR R5V

 

 

Zawory przelewowe sterowane pośrednio serii R5V mają podobną konstrukcję do zaworów serii R4V do montażu płytowego. Kołnierze SAE umożliwiają montaż zaworów bezpośrednio na przyłączach tłocznych pomp lub przyłączach siłowników, pozwalając uzyskać bardzo zwartą konstrukcję. Zawory z kołnierzami SAE mogą być ze sobą skręcane w celu łączenia różnych funkcji bez konieczności stosowania bloku zasilającego.

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.gribet.pl