Gribet - Hydraulika siłowa

722 282 101

rozdzielacz LCM

 

 

2-drogowe kompensatory ciśnienia serii LCM są zaworami warstwowymi przeznaczonymi do montażu pod rozdzielaczami proporcjonalnymi ze standardowymi wymiarami montażowymi.

 

 

 

 

ZAWÓR PRPM

 

 

Proporcjonalne zawory redukcyjne utrzymują stałe ciśnienie Pred za zaworem –niezależnie od zmian ciśnienia występujących przed zaworem. Zintegrowana funkcja zaworu przelewowego eliminuje potrzebę instalacji dodatkowego zaworu przelewowego w obwodzie za zaworem i zapewnia odprowadzenie cieczy do zbiornika, gdy wartość zredukowanego ciśnienia przekracza nastawioną.

 

 

 

 

ZAWÓR PRDM

 

 

Zawory redukcyjne sterowane bezpośrednio serii PRDM służą do utrzymywania nastawionej wartości ciśnienia w określonym obwodzie układu hydraulicznego, niższej od ciśnienia panującego przed zaworem. Dodatkowo zawór wyposażony jest w funkcję przelewową dla obwodu o zredukowanym ciśnieniu.

 

 

 

ZAWÓR RDM

 

 

Zawory przelewowe serii RDM są zaworami suwakowymi sterowanymi bezpośrednio, charakteryzującymi się niską histerezą. Można używać ich jako zawory przelewowe z  kanału P do T lub jako zawory hamujące w kanale T. Korpus zaworu jest wyposażony w gniazdo pomiarowe.

 

 

 

ZAWÓR VMY

 

 

Proporcjonalne zawory redukcyjne serii VMY umożliwiają płynną regulację ciśnienia redukowanego od wartości 0 bar do ciśnienia nominalnego.

 

pdfInformacja techniczna

 

ZAWÓR VM

 

 

Zawór redukcyjny sterowany bezpośrednio z nastawą ręczną. Zawór serii VM jest trójdrogowym zaworem redukcyjnym, otwartym w położeniu neutralnym, z bezpośrednią nastawą ciśnienia przy pomocy sprężyny.

 

pdfInformacja techniczna

ZAWÓR 4RU

 

 

Proporcjonalne zawory przelewowe sterowane pośrednio serii R4V (z przyłączem typu D wg DIN 24340) i R6V (z  przyłączem typu E wg DIN 24340) zbudowane są ze stopnia sterującego z regulacją proporcjonalną oraz stopnia głównego typu grzybkowego. Optymalną pracę zaworu można uzyskać w połączeniu z cyfrową kartą sterującą typu PCD00A-400.

 

pdfInformacja techniczna

 

ZAWÓR RE06M

 

 

Zawory przelewowe serii RE06M*W są zaworami proporcjonalnymi ze sterowaniem bezpośrednim, stosowanymi głównie jako zawory do sterowania zdalnego przy natężeniach przepływu poniżej 3 l/min.

 

 pdfInformacja techniczna

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.gribet.pl