Gribet - Hydraulika siłowa

722 282 101

ZAWÓR TDW

 

 

Nowa seria 2/2-połozeniowych zaworów odcinających TDW z aktywnym sterowaniem pośrednim pozwala na sterowanie położeniem grzybka niezależnie od cisnienia w kanałach A i B. Konstrukcja drążonego grzybka umożliwia zbalansowanie sił osiowych pochodzących od ciśnienia w układzie. Pozwala to na zminimalizowanie powierzchni sterujących, znaczne ograniczenie natężenia przepływu strumienia sterującego i w efekcie skrócenie czasu przesterowania. Pokrywa i tuleja zaworu głównego SA skręcone ze sobą, co ułatwia montaż zaworu w gnieździe. Zwiększenie przestrzeni pod grzybkiem pozwala zredukować opory przepływu.

 

 

 

 

 

ZAWÓR C10

 

 

2/2-położeniowe zawory gniazdowe serii C10 D*C są wyposażone w czujnik indukcyjny do kontroli położenia zamkniętego. Grzybek zaworu o stosunku powierzchni sterujących równym 60/40 (AA = 0,6 AC, AB = 0,4 AC) umożliwia przepływ w obu kierunkach. Dodatnie przekrycie zabezpiecza przed niebezpieczeństwem otwarciem zaworu zanim nastąpi zmiana wartości sygnału czujnika indukcyjnego. W wielkościach NG80 i NG100 czujnik zbliżeniowy ustawiony prostopadle względem osi grzybka.

 

 

 

 

 

ZAWÓR SVLB

 

 

Zawory zwrotne sterowane hydraulicznie umożliwiają swobodny przepływ z kanału A do B. Przepływ w kierunku przeciwnym jest zablokowany. Podanie ciśnienia do kanału sterującego X powoduje otwarcie przepływu z komory B do A. Przełożenie ciśnienia otwarcia równe 6:1.

 

 

 

 

 

ZAWÓR TDA

 

 

Dwudrogowe proporcjonalne zawory dławiące serii TDA są przeznaczone do sterowania dużymi przepływami cieczy roboczych.

 

 

 

 

 

ZAWÓR RSE

 

 

Zawory przelewowe serii R zbudowane są ze stopnia sterującego z nastawą ręczną oraz stopnia głównego typu nabojowego. Zawory przelewowe serii RS zbudowane są ze stopnia sterującego z nastawą ręczną, rozdzielacza do elektrycznego odciążania oraz stopnia głównego typu nabojowego.Zawory sterujące, pokrywy i zawory nabojowe wchodzące w skład różnych wersji zaworów serii R/RS*E są dostępne również jako osobne pozycje.

 

 

 

 

 

ZAWÓR CE

 

 

2-drogowe zawory nabojowe wsuwane są zaworami gniazdowymi sterowanymi hydraulicznie, przeznaczonymi do kompaktowej zabudowy w blokach. Wkład nabojowy wsuwany, pokrywa i zawór sterujący są elementami, które umożliwiają realizację prostych i złożonych funkcji roboczych. Wkłady serii CE oferują różne kombinacje grzybków i tulei do sterowania kierunkiem przepływu. Seria CP oferuje wkład nabojowy dla funkcji przelewowej, który wymaga współpracy z odpowiednimi pokrywami.

 

 

 

 

 

ZAWÓR C5V

 

 

Zawory zwrotne serii C5V zapewniają swobodny przepływ w jednym kierunku i zamykają przepływ w kierunku przeciwnym. Kołnierze SAE umożliwiają montaż zaworów C5V bezpośrednio na kołnierzach tłocznych pomp w celu ochrony przed uderzeniami ciśnienia z instalacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWÓR F5C

 

 

Proporcjonalne zawory dławiące serii F5C umożliwiają sterowanie natężeniem przepływu w zależności od sygnału sterującego. Przez łączenie zaworów F5C z kompesatorami serii R5A lub R5P uzyskuje się regulatory przepływu – zapewniające żądany przepływ niezależnie od wahań obciążenia.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.gribet.pl